Objednávka předplatného

BUILDING WORLD Magazine
 
Dodavatel:BUILDING WORLD, s.r.o.
Adresa:Říčanská 7 čp. 2414, Praha 10 Vinohrady
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 104384
IČO:272 06 076
DIČ:CZ27206076
 
 
Odběratel:
Společnost:
Fakturační adresa:
IČO:
DIČ:
 
Předmět objednávky:Předplatné
Periodikum:BUILDING WORLD Magazine
Termín vydání:4 vydání (1.3.2017, 1.6.2017, 15.9.2017, 1.12.2017)
Počet výtisků od každého vydání:
 
Zaslat na jméno:
Zaslat na společnost:
Zaslat na adresu:
 
Kontaktní údaje objednavatele:
Telefon:
e-mail:
www:
 
Kontaktní osoba:Eva Wankeová / Tel: 775 945 719,
e.wankeova@buildingworld.cz
 
Cena pro jeden výtisk (4 vydání):800,- Kč
DPH 21%:168,- Kč
Celkem:968,- Kč
 
Fakturace na základě faktury vydavatele
BUILDING WORLD, s.r.o. Říčanská 7, 101 00 Praha 10
Bankovní spojení: ČSOB Vinohradská 90, Praha 3
Č.ú. 194220166 kod banky 0300 SWIFT: CEKOCZPP